TNA167 - Nhà đẹp gác lửng 6m hiện đại 6x14m trên đất 6x20m có 3 phòng ngủ

TNA166 - Mẫu nhà 1 tầng 1 tum đẹp 6x16m trên đất 6x20m 3 phòng ngủ


TNA161 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 6x13m (đất 6x20m) 3 phòng ngủ


TNA159 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 6x15m (đất 6x20m) 4 phòng ngủ


TNA154 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp 6x10m trên đất 6x20m 3 Phòng Ngủ


TNA149- Mẫu nhà 2 tầng hiện đại đẹp 6x12m trên đất 6x18m


TNA143 - Mẫu nhà 2 tầng 6x18m, nhà 6x15m có gara ô tô


TNA130 - Mẫu nhà gác lửng 3 phòng ngủ hiện đại 6x15m với 3 phòng ngủ


TNA122 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ


TNA121 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ


TNA118 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 6x15m phong cách tân cổ điển với 4 phòng ngủ


TNA111 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp 6x15m phong cách hiện đại, 4 phòng ngủ