***************************************
TNA183 - Mẫu nhà 2 tầng 1 tum đẹp 6x15.4m trên đất 6x25m với 4 phòng ngủ
***************************************
TNK131 - Mẫu nhà 2 tầng 1 tum hiện đại 6x15.4m trên đất 6x25m với 4 phòng ngủ
***************************************
TNA178 - Mẫu nhà ống 2 tầng hiện đại mới nhất 6x10m trên đất 6x16m với 3 phòng ngủ
***************************************
TNA177 - Mẫu nhà cấp 4 đẹp hiện đại mới nhất 6x15m trên đất 6x18m với 3 phòng ngủ
***************************************
TNA176 - Mẫu nhà gác lửng mới nhất 6x12m trên đất 6x18m với 3 phòng ngủ
***************************************
TNK118 - Thiết kế nhà ống 2 tầng hiện đại 6x15m (đất 6x17m) cho anh Đề tại Tỉnh Thái Nguyên
***************************************
TNK116 - Thiết kế nhà ống 3 tầng hiện đại 6x14m 4 Phòng ngủ cho anh Nghĩa tại Thái Nguyên
***************************************
TNK104 - Thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum 6x10m trên đất 6x20m cho Chị Cúc tại Thanh Hóa
***************************************
TNK103 - Thiết kế nhà 2 tầng hiện đại 6x15m với 3 phòng ngủ cho Anh Cường tại Hà Nội
***************************************
TNK102 - Thiết kế nhà ống 2 tầng đẹp 6x16m với 4 phòng ngủ cho Anh Triết tại Vĩnh Long
***************************************
TNA173 - Mẫu nhà gác lửng mái nhật 6x12m trên đất 6x20m với 3 phòng ngủ
***************************************
TNA167 - Nhà đẹp gác lửng 6m hiện đại 6x14m trên đất 6x20m có 3 phòng ngủ
***************************************

TNA166 - Mẫu nhà 1 tầng 1 tum đẹp 6x16m trên đất 6x20m 3 phòng ngủ

***************************************

TNA161 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 6x13m (đất 6x20m) 3 phòng ngủ

***************************************

TNA159 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 6x15m (đất 6x20m) 4 phòng ngủ

***************************************

TNA154 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp 6x10m trên đất 6x20m 3 Phòng Ngủ

***************************************

TNA149 - Mẫu nhà 2 tầng hiện đại đẹp 6x12m trên đất 6x18m

***************************************

TNA143 - Mẫu nhà 2 tầng 6x18m, nhà 6x15m có gara ô tô

***************************************

TNA130 - Mẫu nhà gác lửng 3 phòng ngủ hiện đại 6x15m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA122 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA121 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA118 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 6x15m phong cách tân cổ điển với 4 phòng ngủ

***************************************
TNA111 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp 6x15m phong cách hiện đại, 4 phòng ngủ
***************************************