***************************************

TNA156 - Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 8x14m 3 phòng ngủ

***************************************

TNA117 - Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 9x16m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA112 - Mẫu nhà cấp 4 đẹp 3 phòng ngủ mái nhật 7x16m

***************************************

TNA106 - Mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp 7x7m 3 phòng ngủ

***************************************

TNA104 - Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp ở nông thôn 11x14m 3 phòng ngủ

***************************************
TNA102 - Mẫu nhà cấp 4 đẹp ở nông thôn 7.5x10m 2 phòng ngủ nông thôn 7.5x12m 3 phòng ngủ
***************************************