***************************************

TNA184 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp 6.5x13.4m trên đất 6.5x18m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA119 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp mái nhật 6.5x17m với 4 phòng ngủ
***************************************