TNA165 - Mẫu nhà gác lửng 4m đẹp 4x14.5m trên đất 4x20m 3 phòng ngủ


TNA155 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp 4x15m trên đất 4x22m 3 Phòng Ngủ


TNA150- Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum 4x12m trên đất 4x18m


TNA135 - Mẫu nhà ống 2 tầng 4x20m 4 phòng ngủ mái thái đẹp


TNA134 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp mái thái 4x20 có 4 phòng ngủ


TNA133 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20 m hiện đại 3 phòng ngủ


TNA132 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20m với 3 phòng ngủ


TNA131 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 4x20m với 4 phòng ngủ


TNA115 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại 4x12m với 3 phòng ngủ


TNA109 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 4x18m có 4 phòng ngủ