***************************************

TNA181 - Mẫu nhà 3 tầng đẹp hiện đại 4x17m trên đất 4x18m với 4 phòng ngủ
***************************************
TNK114 - Thiết kế nhà ống 3 tầng hiện đại 4x17m trên đất 4x18m cho anh Tuấn, Hà Nội
***************************************

TNA165 - Mẫu nhà gác lửng 4m đẹp 4x14.5m trên đất 4x20m 3 phòng ngủ

***************************************

TNA155 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp 4x15m trên đất 4x22m 3 Phòng Ngủ

***************************************

TNA150 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum 4x12m trên đất 4x18m

***************************************
TNA145 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 4x15m trên đất 4x20m 3 phòng ngủ
***************************************

TNA135 - Mẫu nhà ống 2 tầng 4x20m 4 phòng ngủ mái thái đẹp

***************************************

TNA134 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp mái thái 4x20 có 4 phòng ngủ

***************************************

TNA133 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20 m hiện đại 3 phòng ngủ

***************************************

TNA132 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA131 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 4x20m với 4 phòng ngủ

***************************************

TNA115 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại 4x12m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA109 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 4x18m có 4 phòng ngủ

***************************************