Đây là bộ video hướng dẫn đọc bản vẽ thiết kế nhà, được biên soạn dựa trên thiết kế của Kiến trúc TN. Đối với các công ty khác, có thể nội dung và thứ tự các chi tiết sẽ khác nhau. Xin mời mọi người tham khảo.

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢN VẼ KIẾN TRÚCPHẦN 2: HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢN VẼ KẾT CẤUPHẦN 3: HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM