***************************************
TNK136 - Thiết kế nhà đẹp 2 tầng hiện đại 5x20m với 3 phòng ngủ cho anh Chung tại Hà Tĩnh
***************************************
TNK135 - Thiết kế nhà 2 tầng 1 tum 5.3x19m cho bạn Nhung tại Đồng Nai với 4 phòng ngủ
***************************************
TNK134 - Mẫu nhà 2 tầng lệch hiện đại 5x15 với 3 phòng ngủ
***************************************
TNA182 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp rộng rãi 5x15m trên đất 5x20m với 2 Phòng ngủ
***************************************
TNA180 - Mẫu nhà cấp 4 giả thái hiện đại 5x17m trên đất 5x21m với 2 phòng ngủ
***************************************
TNA179 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại kết hợp kinh doanh 5x16m 4 phòng ngủ
***************************************
TNK132 - Thiết kế nhà lệch tầng 5x17m trên đất 5x24m cho anh Huy tại Thái Nguyên
***************************************
TNK119 - Thiết kế nhà ống lệch tầng hiện đại đẹp 5x19m trên đất 5x25.5m cho Anh Luân tại Bắc Giang
***************************************
TNK115 - Thiết kế nhà ống 2 tầng 5x15m (đất 5x21m) cho Anh Nhị tại Vũng Tàu
***************************************
TNA175 - Mẫu nhà kinh doanh 3 tầng hiện đại 5x16m với 3 phòng ngủ
***************************************
TNK113 - Thiết kế nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 5x16m (đất 5x25.5m) cho anh Phương tại Phú Thọ
***************************************
TNK112 - Thiết kế nhà gác lửng hiện đại 5x19.5m 3 phòng ngủ cho anh Triệu tại Tây Ninh
***************************************
TNK111 - Thiết kế nhà ống 2 tầng đẹp 5x15m với 3 phòng ngủ cho anh Cường tại Đồng Nai
***************************************
TNK110 - Thiết kế nhà 2 tầng 5x16m với 3 phòng ngủ cho anh Mạnh tại Bắc Ninh
***************************************
TNK109 - Thiết kế nhà ống 2 tầng mái thái 5x16m với 3 phòng ngủ cho anh Long tại Tây Ninh
***************************************
TNK108 - Thiết kế nhà 3 tầng đẹp 5x15m trên đất 5x21m cho Anh Nhị tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
***************************************
TNK107 - Thiết kế nhà gác lửng hiện đại 5.3x23.5m với 3 phòng ngủ cho anh Sơn tại Kiên Giang
***************************************
TNK106 - Thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum với 4 phòng ngủ cho Chị Thơ tại Long An
***************************************
TNK105 - Thiết kế nhà 3 tầng 5x15.5m với 3 phòng ngủ cho Anh Tài tại Tây Ninh
***************************************

TNA172 - Mẫu nhà ống 2 tầng hiện đại 5x20m kết hợp kinh doanh với 3 phòng ngủ

***************************************
TNA171 - Mẫu nhà ống 3 tầng 5x15m kết hợp kinh doanh quá hiện đại với 3 phòng ngủ
***************************************
TNA170 - Nhà ống 2 tầng 5x15m trên đất 5x20m với 3 Phòng Ngủ | Kiến trúc TN
***************************************
TNA169 - Mẫu nhà gác lửng 5x15m đẹp hiện đại trên đất 5x20m với 3 phòng ngủ
***************************************
TNA168 - Mẫu nhà cấp 4 hiện đại giá rẻ 5x16m trên đất 5x20m với 2 phòng ngủ
***************************************

TNA163 - Mẫu nhà 2 tầng 1 tum đẹp 5x14m (đất 5x20m) 4 phòng ngủ

***************************************

TNA162 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 5x20m 4 phòng ngủ

***************************************

TNA160 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp mái nhật 5x15m (đất 5x20m) 3 phòng ngủ

***************************************

TNA157 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp 5x16m (đất 5x21m) 3 phòng ngủ

***************************************

TNA152 - Mẫu nhà 2 tầng có lửng đẹp hiện đại 5x10m trên đất 5x20m

***************************************

TNA148 - Mẫu nhà 2 tầng hiện đại đẹp 5x15m trên đất 5x20m

***************************************

TNA144 - Mẫu nhà cấp 4 đẹp 5x20m giá 350 triệu - Xu hướng nhà đẹp 2022

***************************************

TNA142 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x16m có gara ô tô - Nhà đẹp 2021

***************************************

TNA141 - Mẫu nhà ống 3 tầng 5x18m (nhà 5x12m) 3 phòng ngủ + gara ô tô

***************************************

TNA140 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x18m (nhà 5x12m) Có sân Ô tô với 3 Phòng ngủ

***************************************

TNA139 - Mẫu nhà 2 tầng có gác lửng 5x20m (nhà 5x16m) 3 phòng ngủ

***************************************

TNA138 - Mẫu nhà gác lửng 5x15m 2 tầng hiện đại 3 phòng ngủ

***************************************

TNA137 - Mẫu nhà ống 3 tầng 5x18m (nhà 5x12m) 3 phòng ngủ + gara ô tô

***************************************

TNA136 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x18m (nhà 5x15m) 3 phòng ngủ

***************************************

TNA129 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có gara 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

***************************************

TNA128 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

***************************************

TNA127 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

***************************************

TNA126 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

***************************************

TNA125 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có lửng 5x20m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA124 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp mái thái 5x23m với 4 phòng ngủ

***************************************

TNA120 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x21m với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA116 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại với 3 phòng ngủ

***************************************

TNA114 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp phong cách hiện đại 5x18m với 4 phòng ngủ

***************************************

TNA113 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp 5x15 với 3 phòng ngủ | Kiến trúc TN

***************************************

TNA110 - Mẫu nhà ống 3 tầng mái thái đẹp 5x12m 3 phòng ngủ

***************************************

TNA108 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x15m mái thái đẹp nhất năm 2021

***************************************

TNA107 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x15m 3 phòng ngủ

***************************************
TNA103 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x18m 4 phòng ngủ
***************************************