***************************************
TNK117 - Thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum hiện đại 4.5x16m cho anh Tưởng tại Hà Nội
***************************************
TNK101 - Thiết kế nhà ống 2 tầng 4.6x13.7 trên đất 4.6x18m cho anh Tuấn tại Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
***************************************
TNA174 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại 4.5x18m với 4 phòng ngủ
***************************************

TNA158 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 4.5x15m (đất 4.5x20m) 3 phòng ngủ

***************************************

TNA151- Mẫu nhà 2 tầng 1 tum đẹp hiện đại 4.5x12m trên đất 4.5x18m

***************************************

TNA146- Mẫu nhà LỆCH TẦNG đẹp 4.5x15m trên đất 4.5x20m

***************************************

TNA123 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp mái thái có lửng 4.7x15m với 4 phòng ngủ

***************************************

TNA105 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 4.5x16m 2 phòng ngủ

***************************************
TNA101 - Mẫu nhà 2 tầng đơn giản giá rẻ 4.5x16m 2 phòng ngủ
***************************************