Mẫu nhà gác lửng

TNA121 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA122 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA123 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp mái thái có lửng 4.7x15m với 4 phòng ngủ

TNA125 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có lửng 5x20m với 3 phòng ngủ

TNA138 - Mẫu nhà gác lửng 5x15m 2 tầng hiện đại 3 phòng ngủ

TNA139 - Mẫu nhà 2 tầng có gác lửng 5x20m (nhà 5x16m) 3 phòng ngủ

TNA145- Mẫu nhà gác lửng đẹp 4x15m trên đất 4x20m - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA158 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 4.5x15m (đất 4.5x20m) 3 phòng ngủ

TNA161 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 6x13m (đất 6x20m) 3 phòng ngủ

TNA165 - Mẫu nhà gác lửng 4m đẹp 4x14.5m trên đất 4x20m 3 phòng ngủ