Mẫu nhà 3 tầng

TNA110 - Mẫu nhà ống 3 tầng mái thái đẹp 5x12m 3 phòng ngủ

TNA111 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp 6x15m phong cách hiện đại, 4 phòng ngủ

TNA114 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp phong cách hiện đại 5x18m với 4 phòng ngủ

TNA115 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại 4x12m với 3 phòng ngủ

TNA116 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại với 3 phòng ngủ

TNA123 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp mái thái có lửng 4.7x15m với 4 phòng ngủ

TNA124 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp mái thái 5x23m với 4 phòng ngủ

TNA125 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có lửng 5x20m với 3 phòng ngủ

TNA137 - Mẫu nhà ống 3 tầng 5x18m (nhà 5x12m) 3 phòng ngủ + gara ô tô

TNA139 - Mẫu nhà 2 tầng có gác lửng 5x20m (nhà 5x16m) 3 phòng ngủ

TNA141 - Mẫu nhà ống 3 tầng 5x18m (nhà 5x12m) 3 phòng ngủ + gara ô tô

TNA150- Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum 4x12m trên đất 4x18m

TNA151- Mẫu nhà 2 tầng 1 tum đẹp hiện đại 4.5x12m trên đất 4.5x18m

TNA152- Mẫu nhà 2 tầng có lửng đẹp hiện đại 5x10m trên đất 5x20m

TNA157 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp 5x16m (đất 5x21m) 3 phòng ngủ