Mẫu nhà 2 tầng

TNA101 - Mẫu nhà 2 tầng đơn giản giá rẻ 4.5x16m 2 phòng ngủ

TNA103 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x18m 4 phòng ngủ

TNA105 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 4.5x16m 2 phòng ngủ

TNA106 - Mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp 7x7m 3 phòng ngủ

TNA107 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x15m 3 phòng ngủ

TNA108 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x15m mái thái đẹp nhất năm 2021

TNA109 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 4x18m có 4 phòng ngủ

TNA118 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 6x15m phong cách tân cổ điển với 4 phòng ngủ

TNA119 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp mái nhật 6.5x17m với 4 phòng ngủ

TNA120 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x21m với 3 phòng ngủ

TNA121 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA122 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA124 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp mái thái 5x23m với 4 phòng ngủ

TNA125 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có lửng 5x20m với 3 phòng ngủ

TNA126 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA127 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA128 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA129 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có gara 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA130 - Mẫu nhà gác lửng 3 phòng ngủ hiện đại 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA131 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 4x20m với 4 phòng ngủ

TNA132 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20m với 3 phòng ngủ

TNA133 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20 m hiện đại 3 phòng ngủ

TNA134 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp mái thái 4x20 có 4 phòng ngủ

TNA135 - Mẫu nhà ống 2 tầng 4x20m 4 phòng ngủ mái thái đẹp

TNA136 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x18m (nhà 5x15m) 3 phòng ngủ

TNA138 - Mẫu nhà gác lửng 5x15m 2 tầng hiện đại 3 phòng ngủ

TNA139 - Mẫu nhà 2 tầng có gác lửng 5x20m (nhà 5x16m) 3 phòng ngủ

TNA140 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x18m (nhà 5x12m) Có sân Ô tô với 3 Phòng ngủ

TNA142 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x16m có gara ô tô - Nhà đẹp 2021

TNA143 - Mẫu nhà 2 tầng 6x18m, nhà 6x15m có gara ô tô - Nhà đẹp 2021

TNA145- Mẫu nhà gác lửng đẹp 4x15m trên đất 4x20m - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA146- Mẫu nhà LỆCH TẦNG đẹp 4.5x15m trên đất 4.5x20m - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA147- Mẫu nhà 2 tầng đẹp 5.5x18m có gara ô tô - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA148- Mẫu nhà 2 tầng hiện đại đẹp 5x15m trên đất 5x20m

TNA149- Mẫu nhà 2 tầng hiện đại đẹp 6x12m trên đất 6x18m