Mặt tiền từ

8.0m trở lên

TNA104 - Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp ở nông thôn 11x14m 3 phòng ngủ

TNA117 - Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 9x16m với 3 phòng ngủ

TNA156 - Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 8x14m 3 phòng ngủ