Mặt tiền

7.0m đến 7.9m

TNA102 - Mẫu nhà cấp 4 đẹp ở nông thôn 7.5x10m 2 phòng ngủ

TNA106 - Mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp 7x7m 3 phòng ngủ

TNA112 - Mẫu nhà cấp 4 đẹp 3 phòng ngủ mái nhật 7x16m

TNA164 - Mẫu nhà 2 tầng mái nhật nông thôn 7.5x12m 3 phòng ngủ