Mặt tiền

6.0m đến 6.9m

TNA111 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp 6x15m phong cách hiện đại, 4 phòng ngủ

TNA118 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 6x15m phong cách tân cổ điển với 4 phòng ngủ

TNA119 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp mái nhật 6.5x17m với 4 phòng ngủ

TNA121 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA122 - Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp mái thái 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA130 - Mẫu nhà gác lửng 3 phòng ngủ hiện đại 6x15m với 3 phòng ngủ

TNA143 - Mẫu nhà 2 tầng 6x18m, nhà 6x15m có gara ô tô - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA149- Mẫu nhà 2 tầng hiện đại đẹp 6x12m trên đất 6x18m

TNA154 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp 6x10m trên đất 6x20m 3 Phòng Ngủ

TNA159 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 6x15m (đất 6x20m) 4 phòng ngủ

TNA161 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 6x13m (đất 6x20m) 3 phòng ngủ

TNA166 - Mẫu nhà 1 tầng 1 tum đẹp 6x16m trên đất 6x20m 3 phòng ngủ