Mặt tiền

5.0m đến 5.9m

TNA103 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x18m 4 phòng ngủ

TNA107 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x15m 3 phòng ngủ

TNA108 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x15m mái thái đẹp nhất năm 2021

TNA110 - Mẫu nhà ống 3 tầng mái thái đẹp 5x12m 3 phòng ngủ

TNA114 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp phong cách hiện đại 5x18m với 4 phòng ngủ

TNA116 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại với 3 phòng ngủ

TNA120 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 5x21m với 3 phòng ngủ

TNA124 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp mái thái 5x23m với 4 phòng ngủ

TNA125 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có lửng 5x20m với 3 phòng ngủ

TNA126 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA127 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA128 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA129 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có gara 5x20m phong cách hiện đại 3 phòng ngủ

TNA136 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x18m (nhà 5x15m) 3 phòng ngủ

TNA137 - Mẫu nhà ống 3 tầng 5x18m (nhà 5x12m) 3 phòng ngủ + gara ô tô

TNA138 - Mẫu nhà gác lửng 5x15m 2 tầng hiện đại 3 phòng ngủ

TNA139 - Mẫu nhà 2 tầng có gác lửng 5x20m (nhà 5x16m) 3 phòng ngủ

TNA140 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x18m (nhà 5x12m) Có sân Ô tô với 3 Phòng ngủ

TNA141 - Mẫu nhà ống 3 tầng 5x18m (nhà 5x12m) 3 phòng ngủ + gara ô tô

TNA142 - Mẫu nhà ống 2 tầng 5x16m có gara ô tô - Nhà đẹp 2021

TNA144 - Mẫu nhà cấp 4 đẹp 5x20m giá 350 triệu - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA147- Mẫu nhà 2 tầng đẹp 5.5x18m có gara ô tô - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA148- Mẫu nhà 2 tầng hiện đại đẹp 5x15m trên đất 5x20m

TNA152- Mẫu nhà 2 tầng có lửng đẹp hiện đại 5x10m trên đất 5x20m

TNA153 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp hiện đại 5.5x10m trên đất 5.5x20m 3 phòng ngủ

TNA157 - Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp 5x16m (đất 5x21m) 3 phòng ngủ

TNA160 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp mái nhật 5x15m (đất 5x20m) 3 phòng ngủ

TNA162 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 5x20m 4 phòng ngủ

TNA163 - Mẫu nhà 2 tầng 1 tum đẹp 5x14m (đất 5x20m) 4 phòng ngủ