Mặt tiền

4.0m đến 4.9m

TNA101 - Mẫu nhà 2 tầng đơn giản giá rẻ 4.5x16m 2 phòng ngủ

TNA105 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 4.5x16m 2 phòng ngủ

TNA109 - Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp 4x18m có 4 phòng ngủ

TNA115 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại 4x12m với 3 phòng ngủ

TNA123 - Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp mái thái có lửng 4.7x15m với 4 phòng ngủ

TNA131 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp hiện đại 4x20m với 4 phòng ngủ

TNA132 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20m với 3 phòng ngủ

TNA133 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp có gara ô tô 4x20 m hiện đại 3 phòng ngủ

TNA134 - Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp mái thái 4x20 có 4 phòng ngủ

TNA135 - Mẫu nhà ống 2 tầng 4x20m 4 phòng ngủ mái thái đẹp

TNA146- Mẫu nhà LỆCH TẦNG đẹp 4.5x15m trên đất 4.5x20m - Xu hướng nhà đẹp 2022

TNA150- Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum 4x12m trên đất 4x18m

TNA151- Mẫu nhà 2 tầng 1 tum đẹp hiện đại 4.5x12m trên đất 4.5x18m

TNA155 - Mẫu nhà 2 tầng đẹp 4x15m trên đất 4x22m 3 Phòng Ngủ

TNA158 - Mẫu nhà gác lửng đẹp hiện đại 4.5x15m (đất 4.5x20m) 3 phòng ngủ

TNA165 - Mẫu nhà gác lửng 4m đẹp 4x14.5m trên đất 4x20m 3 phòng ngủ